1 glasova 4

Opis

Fabrika koja je nekada zapoš ljavala ceo grad i okolna sela zatvorena je zbog sumnjive privatizacije i tragičnog incidenta u kom je grupa njenih radnika stradala u namerno podmetnutom pož aru. Preostali radnici, devastirani gubitkom svojih najmilijih i posledičnom korumpiranom prodajom fabrike, pokreću proteste, ali čini se da su njihovi napori uzaludni i ne daju konkretne rezultate.
Osećajući se napuš tenim od strane vlasti, pa čak i crkve, oni traž e utehu i odgovore u natprirodnom. Harizmatična Svetlana (Tamara Krcunović), bivš i robijaš Mija (Leon Lučev) i drugi radnici udruž uju se kako bi istraž ili mistične puteve nade i pravde. Dok nespretno zaranjaju u tajanstveno carstvo, prolaze kroz socijalno i emocionalno oslobađenje i neočekivano otkrivaju unutraš nju moć za koju nisu znali da posedu

Slike i video

1 videa

Repertoar

Rezerviši
  • Humphrey Bogart 17:40